SMART LIFE BUILDING

Нобелова#9,10

Дополнителни инфомации за станбениот објект SMART LIFE BUILDING #9и10 на ул. Нобелова ќе следуваат во наредниот период.

КАТАЛОГ

Контакт

Телефон:

070 232 262

Е-маил:

contact@seismic.mk

Работно-време:

Пон - Петок 09-17h

Адреса:

ул. Дрезденска бр.19, локал 13

Smart Life Building